Ekstraordinært årsmøte Kulturforum Drammen – 12.desember – 18:00

Kulturforum Drammen innkalte til ordinært årsmøte tidligere i høst.
Under dette møtet ble det valgt et interimstyre som fikk i oppdrag å kalle inn til ekstraordinært årsmøte  i Kulturforum Drammen. Målet med dette årsmøtet er å godkjent regnskap, årsmelding for foreningen, samt velge nytt styre.

Det nyvalgte styret vil umiddelbart etter årsmøte gjennomføre et åpent styremøte hvor fremmøtte kan gi innspill på hvilken retning og saker Kulturforum Drammen skal jobbe med. Her vil blant annet Kulturens festaften være et viktig tema.

Vi oppfordrer alle som har interesse av et levende kunst og kulturliv i Drammen til å komme på dette møtet 12. desember på Buddy Scene klokka 18:00

Interimstyret har bestått av:
Kjell Nilsen
Hein Lindqvist
Gunnar Grinaker
Grethe Rojahn,
Monica Tomescu-Rohde

Og vi har gleden av å servere julebakst og kaffe

Informasjonsmøte: Støtte og søknadsordninger for kunst og kultur

Drammen Kommune virksomhet kultur, Østafjelske Kompetansesenter for musikk og Kulturforum Drammen har gleden av å presentere et bredt sammensatt program rettet mot kulturaktører, frivillige organisasjoner og andre interesserte. Tema er støtteordninger og virkemidler til rådighet for kunst og kulturfeltet. Hvert år deles det ut betydelige summer gjennom offentlige og private ordninger. Vi har samlet representanter for lokale, regionale og statlige aktører til informasjon og presentasjonsmøte av ordninger.  Vi holder kaffe og frukt – arrangementet er gratis

Dato:                       13.mai 2015
Sted:                       Union Scene, Grønland 60 –  Multisal 2,
Klokken                 18:00 – 21.00

Påmelding og informasjon finner du her

Årsmøte i Kulturforum Drammen

ÅRSMØTET ER FLYTTET TIL 18.JUNI

Det innkalles med dette til årsmøtet i Kulturforum Drammen
18.juni klokken 18:00 på Union Scene – Multisal 1

Årsmøtet skal i henhold til vedtektene:

a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap
d) Behandle neste års budsjett
e) Behandle innkomne forslag.
f) Fastsette kontingent
g) Valg

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt, ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan meldes styret på e-post post@kulturforumdrammen.no innen 10.juni 2015.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Kulturforum Drammen sine hjemmesider http://www.kulturforumdrammen.no en uke før årsmøtet.

Drammen trenger en kulturens festaften?

Terje Brun-Pedersen har utfordret Kulturforum Drammen og byens kulturadministrasjon og kultursjef Tone ultveit-Moe til idédugnad rundt temaet Kulturens Festaften. Vi vil gjerne at alle som har en mening om dette stiller opp og deler sitt syn på saken. Vi holder kaffe!

Vi støtter opp om forslaget og inviterer til åpent møte om temaet – Torsdag 12. februar klokken 18:00 på Union Scene – multisal 2.

Les vår kronikk sendt Drammens Tidende her.

PILOT # 1

Vi i Kulturforum er veldig fornøyd med det nye tiltaket for kunst og kultur i Drammen.
På PILOT sine Facebooksider kan du lese mer, men her har du kortversjonen:
PILOT er et nytt treff- og triggerpunkt for alle i Drammen og omegn som brenner for kunst og kultur!  En torsdag, gjerne den siste hver måned samler vi aktører innen musikk, scenekunst, visuell kunst, litteratur, film, media og design. Vi treffes og trigges alltid på et aller annet sted på Strømsøsiden av elva. Vi lover faglig påfyll, spennende tanker og verdifullt felleskap.

Du finner PILOT på facebook her
Her finner du en PDF med programmet 

Folkemøte og debatt om “Det tredje byarrangement”

Drammen Kommune har i samarbeid med Byen Vår Drammen laget en gjennomgang av hvilke typer, om noen, arrangement man bør ha i byen som det tredje store arrangement etter skisprinten og elvefestivalen.
Link: Drammens Tidende hadde denne vinklingen på saken 18.oktober

I Kulturforum Drammen tror vi det er viktig å ha en åpen diskusjon om dette og inviterer derfor til åpent folkemøte og debatt rundt temaet Onsdag 23. oktober klokken 19.00 i multisal 2 på Union Scene.

Presentasjonen Byen Vår Drammen gjorde for politikerne 15. oktober finner du her:
Det tredje byarrangement

Velkommen til møte 23.oktober på Union.

Dialogmøte rundt musikklokaler i Drammen

Vi inviterer musikkforeninger, musikklag, kor, korps, orkestre, band, konsertarrangører og andre brukere av øvingsrom og musikklokaler i Drammen til dialogmøte. Buskerud musikkråd og Kulturforum Drammen i samarbeid med Drammen kommune starter et prosjekt for å kartlegge situasjonen med tanke på kvalitet, beskaffenhet og tilgjengelighet til musikklokaler i Drammen.

Gjennom prosjektet vil man kartlegge alle lokaler som brukes til musikkformål i Drammen, med en målsetning om å kunne utarbeide en godt dokumentert oversikt over situasjonen på området. En slik oversikt skal også lett kunne videreutvikles til en kommunal anleggsplan for musikklokaler. Seniorrådgiver i Norsk musikkråd Erlend Rasmussen, åpner møtet med et innlegg om akustikk i musikklokaler og hvordan et samlet musikklivet bør arbeide for utvikling av musikklokaler i l okalmiljøet.

Ole-Jacob Thorkildsen fra Buskerud Musikkråd og Gunnar Grinaker fra Kulturforum Drammen vil videre lede møtet som skal danne utgangspunktet for kartleggingen av musikklokaler i Drammen

Prosjektet er tenkt inndelt i følgende faser:
1. Forankring og innspill fra musikklivet i møte 6.desember
2. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen
3. Måling av romakustikk
4. Vurdering av hvilke lokaler som bør brukes til hvilke formål
5. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene
6. Prioritering av tiltak – lage helhetlig plan for kommunen

Vi håper å samle så mange aktører som mulig fra musikklivet i Drammen på møtet. Send gjerne denne invitasjonen videre til andre potensielle deltagere.

Meld deg på arrangementet her: http://musikk.no/buskerud/hjem/dialogmote/

Ordinært årsmøte Kulturforum Drammen

Det varsles med dette om ordinært årsmøte i Kulturforum Drammen på Union Scene 21. mars 2012 kl. 18.30

Årsmøtet er Kulturforum Drammens øverste myndighet, og skal avholdes hvert år før utgangen av måneden mars.

Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap
d) Behandle neste års budsjett
e) Behandle innkomne forslag.
f) Fastsette kontingent
g) Valg

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest mandag 12. mars. Saker sendes: styret (at) kulturforumdrammen.no
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt, ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være tilgjengelige for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Styret i Kulturforum Drammen,
Drammen 22. februar