Åpent medlemsmøte – på Union Scene

Vi inviterer til åpent medlemsmøte for alle kunst og kulturinteresserte. Vi legger opp til en todeling av kvelden. Vi starter med faglige og relevante innlegg fra sentrale aktører i byens kulturliv, før debatten om Kulturforum Drammen sine arbeidsoppgaver og fanesaker diskuteres. Planen er at vi skal arrangere slike møter på den tredje onsdagen annenhver måned. Merk av i kalenderen!
Union Scene holder pølsene varme og kraner åpne for den som vil forfriske seg.

Last ned invitasjon her som PDF

Program for møtet:

18.00 Velkommen ved leder Sven Arne Trolsrud

18.10 Drammen Scener orienterer om muligheter
Det har vært mye sagt om Drammen Scener siden oppstarten av selskapet. Vi har invitert daglig leder Jan Beckmann og styreleder Jan M. Moberg i Drammen Scener til møtet. Vi tror at det er viktig å ha en forståelse for hva som ligger bak etableringen av selskapet og hvordan kulturlivet kan få til et tettere samarbeid. Dette er en god mulighet til å få høre om hvilke rammebetingelser selskapet har og hvordan de ønsker å ivareta og samarbeide med det frivillige kulturliv i byen.

19.00 Drammens Tidende: Styr din egen markedsføring
Ofte hører man at arrangører ikke får omtale eller når frem i media. Faktisk finnes det i dag lokale løsninger som gjør en i stand til å få ut sitt budskap. Vi har invitert Drammens Tidende som stiller opp og viser hvordan man kan legge inn meldinger om arrangementer og konserter i Ut-guiden, en gratis tjeneste hos mediehuset. Gjennom denne løsningen blir arrangement helt gratis synlig på nett og papir! Drammens Tidenede vil også vise hvordan Mitt DT virker – som ikke er en side for forhåndsstoff, men hvor man selv kan skrive og sende inn bilder fra egne arrangement eller andres.

19.30 Debatt: Kulturforum Drammen – veien videre
Det er mange sider av kulturlivet i Drammen som trenger og fortjener fokus og støtte. Med et kulturforum som drives på frivillig basis med begrensede midler er det viktig at kulturlivet samles om noen fanesaker. Styret i Kulturforum Drammen ønsker å ta debatten, slik at vi fremover på en best mulig måte representerer kulturlivet. Møt opp og si din mening!

21.00 Oppsummering og slutt!