Invitasjon til innledende informasjonsmøte om atelierplass i Drammen

I forbindelse med samtaler med Drammen Kommune virksomhet Kultur har det dukket opp et spørsmål om Kulturforum Drammen kan bidra til å samle kunstnere i et møte. Dette for å få mest mulig relevant informasjon knyttet til behovet for atelierplass i Drammen.

Vi er selvsagt klar over at fristen er i knappeste laget, og at det for mange kan bli vanskelig å rydde plass til dette møtet . Møtet er allikevel en god  mulighet for å kunne gi innspill til administrasjonen og politikerne i Drammen.  Vi i Kulturforum Drammen ser på dette arrangementet som et innledende møte hvor informasjonsutveksling er det primære målet.

Kultursjefen som selv vil delta på møtet, ønsker at vi legger frem følgende informasjon fra Drammen Kommune, virksomhet Kultur:

“Drammen kommune ønsker å få et godt og korrekt bilde av det reelle behovet for atelierplass blant kunstnere. Dette vil være uvurderlig informasjon dersom byen skal gå videre med å utrede muligheter for et hus inneholdende blant annet atelierer for kunstnere. I denne fasen er det en mulighetsanalyse som skal gis som et notat til politikerne. Vi setter stor pris på at Kulturforum kan bidra til å skaffe til veie denne type informasjon.”

Vi håper at så mange som mulig finner tid til å delta på møtet. Igjen beklager vi den korte fristen, men vi vektlegger at dette er et initiativ basert på et ønske om dialog. Mottoet må være: bedre med ett møte enn intet møte. Vel møtt!

Tid og sted:
Dag:   Fredag 16. Desember
Tid:    18.00 – 20.00
Sted:   Multisal 2 på Union Scene
Det vil være mulig å kjøpe forfriskninger i kaféen på Union Scene