Ordinært årsmøte Kulturforum Drammen

Det varsles med dette om ordinært årsmøte i Kulturforum Drammen på Union Scene 21. mars 2012 kl. 18.30

Årsmøtet er Kulturforum Drammens øverste myndighet, og skal avholdes hvert år før utgangen av måneden mars.

Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap
d) Behandle neste års budsjett
e) Behandle innkomne forslag.
f) Fastsette kontingent
g) Valg

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende senest mandag 12. mars. Saker sendes: styret (at) kulturforumdrammen.no
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt, ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være tilgjengelige for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Styret i Kulturforum Drammen,
Drammen 22. februar