Dialogmøte rundt musikklokaler i Drammen

Vi inviterer musikkforeninger, musikklag, kor, korps, orkestre, band, konsertarrangører og andre brukere av øvingsrom og musikklokaler i Drammen til dialogmøte. Buskerud musikkråd og Kulturforum Drammen i samarbeid med Drammen kommune starter et prosjekt for å kartlegge situasjonen med tanke på kvalitet, beskaffenhet og tilgjengelighet til musikklokaler i Drammen.

Gjennom prosjektet vil man kartlegge alle lokaler som brukes til musikkformål i Drammen, med en målsetning om å kunne utarbeide en godt dokumentert oversikt over situasjonen på området. En slik oversikt skal også lett kunne videreutvikles til en kommunal anleggsplan for musikklokaler. Seniorrådgiver i Norsk musikkråd Erlend Rasmussen, åpner møtet med et innlegg om akustikk i musikklokaler og hvordan et samlet musikklivet bør arbeide for utvikling av musikklokaler i l okalmiljøet.

Ole-Jacob Thorkildsen fra Buskerud Musikkråd og Gunnar Grinaker fra Kulturforum Drammen vil videre lede møtet som skal danne utgangspunktet for kartleggingen av musikklokaler i Drammen

Prosjektet er tenkt inndelt i følgende faser:
1. Forankring og innspill fra musikklivet i møte 6.desember
2. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen
3. Måling av romakustikk
4. Vurdering av hvilke lokaler som bør brukes til hvilke formål
5. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene
6. Prioritering av tiltak – lage helhetlig plan for kommunen

Vi håper å samle så mange aktører som mulig fra musikklivet i Drammen på møtet. Send gjerne denne invitasjonen videre til andre potensielle deltagere.

Meld deg på arrangementet her: http://musikk.no/buskerud/hjem/dialogmote/