Informasjonsmøte: Støtte og søknadsordninger for kunst og kultur

Drammen Kommune virksomhet kultur, Østafjelske Kompetansesenter for musikk og Kulturforum Drammen har gleden av å presentere et bredt sammensatt program rettet mot kulturaktører, frivillige organisasjoner og andre interesserte. Tema er støtteordninger og virkemidler til rådighet for kunst og kulturfeltet. Hvert år deles det ut betydelige summer gjennom offentlige og private ordninger. Vi har samlet representanter for lokale, regionale og statlige aktører til informasjon og presentasjonsmøte av ordninger.  Vi holder kaffe og frukt – arrangementet er gratis

Dato:                       13.mai 2015
Sted:                       Union Scene, Grønland 60 –  Multisal 2,
Klokken                 18:00 – 21.00

Påmelding og informasjon finner du her

Årsmøte i Kulturforum Drammen

ÅRSMØTET ER FLYTTET TIL 18.JUNI

Det innkalles med dette til årsmøtet i Kulturforum Drammen
18.juni klokken 18:00 på Union Scene – Multisal 1

Årsmøtet skal i henhold til vedtektene:

a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap
d) Behandle neste års budsjett
e) Behandle innkomne forslag.
f) Fastsette kontingent
g) Valg

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt, ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan meldes styret på e-post post@kulturforumdrammen.no innen 10.juni 2015.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Kulturforum Drammen sine hjemmesider http://www.kulturforumdrammen.no en uke før årsmøtet.