Årsmøte i Kulturforum Drammen

ÅRSMØTET ER FLYTTET TIL 18.JUNI

Det innkalles med dette til årsmøtet i Kulturforum Drammen
18.juni klokken 18:00 på Union Scene – Multisal 1

Årsmøtet skal i henhold til vedtektene:

a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsmelding
c) Behandle styrets regnskap
d) Behandle neste års budsjett
e) Behandle innkomne forslag.
f) Fastsette kontingent
g) Valg

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt, ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet kan meldes styret på e-post post@kulturforumdrammen.no innen 10.juni 2015.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Kulturforum Drammen sine hjemmesider http://www.kulturforumdrammen.no en uke før årsmøtet.

Comments are closed.