Kronikk sendt Drammens Tidende – Kulturens Festaften i Drammen?

DRAMMENS KULTURLIV FORTJENER EN SKIKKELIG FEIRING AV SEG SELV!

Aldri før har Drammen hatt et slikt godt og variert kulturliv, mange grupper, artister og kunstnere har kommet på et høyt nivå. Alt dette fortjener å bli gjort mer synlig og i større grad verdsettes.

I den vedtatte Byplanen for kultur er hovedmålet; «at byens befolkning skal stimuleres til flere og bedre aktiviteter og opplevelser i byens kulturliv». Kulturen skal fortsatt være en bærebjelke i byutviklingen.

Derfor ønsker vi, i samarbeid med Drammen kommune – kultur, Kulturforum Drammen og byens mange kulturaktører, næringsliv og mediebedrifter å arbeide for å arrangere en «Kulturens festaften» i 2016.

Vi mener de mange som arbeider innenfor kulturfeltet fortjener mer heder og anerkjennelse, det gjelder alle de frivillige, amatører som profesjonelle. Vi har noen egne meninger hva en slik kveld kan og bør inneholde, men ønsker at flere får anledning til å bidra med sine egne tanker og ideer. Sammen kan vi skape noe nytt i Drammen!

Derfor inviterer vi til et åpent møte for alle interesserte på Union Scene torsdag 12. februar klokken 18:00.

Det vi blant annet har lyst til å diskutere er ideen å samle utdelingen av flere av byens priser, stipender og utmerkelser i en ”Kulturens Festaften”. Det kan dreie seg om Kulturpris og Kulturstipend, Drammen bys byggeskikkpris, Hageprisen og andre større og mindre priser og stipend. Og kanskje kommer vi fram til helt andre og velfortjente utmerkelser.

Begrepet «kultur» rommer svært mye, det vil derfor være en utfordring hva og hvem en slik forestilling skal være for. Vi ønsker en åpen tilnærming til dette, men vi har noen forslag; litteratur, kunst, musikk, teater og dans, og visuelle kunstarter som, film, videoproduksjon og dataspill, men også f. eks. reklame- og arkitekturfeltet kan få en god ramme for feiring og utmerkelser.   En slik festaften krever et godt samarbeid mellom mange aktører. Vi håper byens politikere ønsker å bidra til iverksettelsen av en slik idé.

For å få mer oppmerksomhet og engasjement rundt arrangementet, lurer vi også på om det er en ide å ta opp igjen et arrangement ala ”Det Bobler” på dagtid, før et festarrangement runder av en innholdsrik dag. Hva med å skape en arena for gode møter, foredrag og diskusjoner på tvers av ulike kultur-utrykk. Kan det brede kulturlivet i Drammen samle seg om noe slikt?
Det viktigste etter vår oppfatning er en tilslutning til ideen om at Drammen er klar for å lage sitt eget «prisutdelingsshow», og at byens kulturliv fortjener mer oppmerksomhet og hyllest.

Vi sees torsdag 12. februar klokka 18:00 på Union Scene!

Styret i Kulturforum Drammen
Terje Brun-Pedersen (TBP Kultur & idrett)