Invitasjon til innledende informasjonsmøte om atelierplass i Drammen

I forbindelse med samtaler med Drammen Kommune virksomhet Kultur har det dukket opp et spørsmål om Kulturforum Drammen kan bidra til å samle kunstnere i et møte. Dette for å få mest mulig relevant informasjon knyttet til behovet for atelierplass i Drammen.

Vi er selvsagt klar over at fristen er i knappeste laget, og at det for mange kan bli vanskelig å rydde plass til dette møtet . Møtet er allikevel en god  mulighet for å kunne gi innspill til administrasjonen og politikerne i Drammen.  Vi i Kulturforum Drammen ser på dette arrangementet som et innledende møte hvor informasjonsutveksling er det primære målet.

Kultursjefen som selv vil delta på møtet, ønsker at vi legger frem følgende informasjon fra Drammen Kommune, virksomhet Kultur:

“Drammen kommune ønsker å få et godt og korrekt bilde av det reelle behovet for atelierplass blant kunstnere. Dette vil være uvurderlig informasjon dersom byen skal gå videre med å utrede muligheter for et hus inneholdende blant annet atelierer for kunstnere. I denne fasen er det en mulighetsanalyse som skal gis som et notat til politikerne. Vi setter stor pris på at Kulturforum kan bidra til å skaffe til veie denne type informasjon.”

Vi håper at så mange som mulig finner tid til å delta på møtet. Igjen beklager vi den korte fristen, men vi vektlegger at dette er et initiativ basert på et ønske om dialog. Mottoet må være: bedre med ett møte enn intet møte. Vel møtt!

Tid og sted:
Dag:   Fredag 16. Desember
Tid:    18.00 – 20.00
Sted:   Multisal 2 på Union Scene
Det vil være mulig å kjøpe forfriskninger i kaféen på Union Scene

Åpent medlemsmøte – på Union Scene

Vi inviterer til åpent medlemsmøte for alle kunst og kulturinteresserte. Vi legger opp til en todeling av kvelden. Vi starter med faglige og relevante innlegg fra sentrale aktører i byens kulturliv, før debatten om Kulturforum Drammen sine arbeidsoppgaver og fanesaker diskuteres. Planen er at vi skal arrangere slike møter på den tredje onsdagen annenhver måned. Merk av i kalenderen!
Union Scene holder pølsene varme og kraner åpne for den som vil forfriske seg.

Last ned invitasjon her som PDF

Program for møtet:

18.00 Velkommen ved leder Sven Arne Trolsrud

18.10 Drammen Scener orienterer om muligheter
Det har vært mye sagt om Drammen Scener siden oppstarten av selskapet. Vi har invitert daglig leder Jan Beckmann og styreleder Jan M. Moberg i Drammen Scener til møtet. Vi tror at det er viktig å ha en forståelse for hva som ligger bak etableringen av selskapet og hvordan kulturlivet kan få til et tettere samarbeid. Dette er en god mulighet til å få høre om hvilke rammebetingelser selskapet har og hvordan de ønsker å ivareta og samarbeide med det frivillige kulturliv i byen.

19.00 Drammens Tidende: Styr din egen markedsføring
Ofte hører man at arrangører ikke får omtale eller når frem i media. Faktisk finnes det i dag lokale løsninger som gjør en i stand til å få ut sitt budskap. Vi har invitert Drammens Tidende som stiller opp og viser hvordan man kan legge inn meldinger om arrangementer og konserter i Ut-guiden, en gratis tjeneste hos mediehuset. Gjennom denne løsningen blir arrangement helt gratis synlig på nett og papir! Drammens Tidenede vil også vise hvordan Mitt DT virker – som ikke er en side for forhåndsstoff, men hvor man selv kan skrive og sende inn bilder fra egne arrangement eller andres.

19.30 Debatt: Kulturforum Drammen – veien videre
Det er mange sider av kulturlivet i Drammen som trenger og fortjener fokus og støtte. Med et kulturforum som drives på frivillig basis med begrensede midler er det viktig at kulturlivet samles om noen fanesaker. Styret i Kulturforum Drammen ønsker å ta debatten, slik at vi fremover på en best mulig måte representerer kulturlivet. Møt opp og si din mening!

21.00 Oppsummering og slutt!